1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Kütüphane

 

Okulumuzun eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini desteklemek amacıyla 1987 yılında kurulan kütüphanemiz idari bina ile derslikler bloğu arasındaki salonunda zemin katı; koleksiyon salonu, üst katı; okuma salonu olmak üzere iki katlı, toplam 300 m2 lik bir kapalı alanda hizmet vermektedir. 100 okuma kapasiteli kütüphanemizin koleksiyonunda 8458 cilt kitap; 16 cilt süreli yayın olmak üzere toplam 8474 cilt yayın yer almaktadır. Koleksiyonumuz 12 bölümden oluşmakta olup; 11 bölümü okulumuzdaki 9 programla ilgili teknik kitaplardan, diğer bölümü ise genel kültür ağırlıklı kitaplardan oluşmaktadır.

Öğretim elemanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda satın alınan ya da bağış yoluyla gelen kitaplarımız açık raf sistemiyle kullanıma sunulmaktadır.

Her yıl eğitim- öğretim yılı başında, yeni kayıt olan öğrencilere kütüphane tanıtımı ve kaynakların kullanımı konusunda yönlendirme programları düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin ödünç kitap alıp verme işlemleri bilgisayarla takip edilmekte, ayrıca mevcut kitaplarımızın kısa içerikleri ve kitaplarla ilgili diğer bilgiler bilgisayarda bulunmakta ve bu yolla öğrenciler istedikleri kitaplara kolaylıkla ve kısa sürede ulaşabilmektedirler.

Bilim ve teknoloji üretiminde uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi hedef olarak belirleyen okulumuz, çağdaş kütüphaneciliğin gereklerini yerine getirerek gerçekleştirmeye çalıştığımız iyileştirmelerle; duyarlılık, derinlik ve kapsamı sürekli artan bir bilgi-belge erişim ortamı sağlamak, başlıca amacımızdır.