“Basım ve Yayın Teknolojileri” programı; iletişim yanı güçlü, dijital tasarıma ve ayrıca basım sektörüne yönelik bilgi ve beceri gerektiren bir bölümdür. Programın amacı, alanında ilgili kavram ve terminolojiye hakim, basım ve yayın sektörüne ait ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine sahip, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

“Basım ve Yayın Teknolojileri” programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında akademik eğitim hayatına başlamıştır. 2016 yılında ihtiyaç doğrultusunda revize edilen müfredat programı ve ders içerikleri, basım ve yayın sektörüne yönelik olması ve fakülte bazında eğitim verilmesi amacıyla muadil bölümlerin müfredatları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Düzenlenen müfredat programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Programda, teorik ve uygulamalı olarak basım ve yayın teknikleri öğretilmektedir. Ayrıca görsel tasarım dersleri yanında baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamalara yönelik işlemleri içeren dersler verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm mezunu öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin

 • Basın ve Yayın
 • Basın ve Yayıncılık Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Basım Teknolojileri
 • Gazetecilik
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • Grafik
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarım
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • İletişim, İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı
 • İletişim ve Tasarım,
 • İletişim Tasarımı ve Medya
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Medya ve İletişim
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yeni Medya ve İletişim

bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Üniversite sınavından baraj puanı geçip yetenek sınavıyla ilgili bölümlere yerleşen veya DGS sınavı ile belirtilen bölümlere geçiş yapan öğrenciler pek çok ortak dersten muaf olabilmektedirler.

Mezun öğrenciler için istihdam alanını iletişim, tanıtım ve basım ile ilişkili olan geniş bir yelpaze oluşturur. Mezunlar matbaalar, reklam ajansları, televizyon veya dergi gibi yayın kurumları, tanıtım ofisleri ya da kamu ve özel kuruluşların matbaaları, ambalaj firmaları, etiket sanayi, kalıp firmaları, gazeteler gibi baskı ve baskı sonrası üretim yapan iş yerlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.