1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

İnsan Kaynakları Programının Önemi:

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, işsizliktir. Türkiye, yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için, iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Bugün dünyamız, bilgi ve iletişim teknolojilerin baş döndürücü gelişmelerinin ortaya çıkardığı bilgi toplumu süreçlerini yaşamaktadır. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, mal, hizmet ve bilginin dolaşmasında sınırları ortadan kaldıran küreselleşme, rekabeti de ulusal boyutlardan, küresel boyutlara taşımıştır.

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek koşulu haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını radikal bir biçimde değiştirmektedir. Bugün eğitim, okul duvarlarının dışına taşmış ve hayat boyu devam edecek bir süreç şeklini almıştır. Bu anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’ni profesyonel bir uğraş alanı olarak seçen meslek mensuplarının da  sadece ülke koşullarında değil, küresel boyutta iş üretecek, görev üstlenecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmaları son derece önemli olmuştur.

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerden biridir. Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, dünyaya yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri  bilgilerle donatmaktır. Bu nedenle elde edilen bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir.

Eskiden personel olarak da anılan İnsan Kaynakları Programı’nın görevi organizasyonların etkinliğini artırmak için tasarlanan programları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyonlarda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir.

İnsan Kaynakları Programında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Staj Uygulama Alanları:

İnsan Kaynakları Programında, sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi için mesleki uygulamaya dayanan eğitimin ve stajın önemi büyüktür. Öğrenciler, yarıyıl sonu tatillerinde birebir tüm sektörlerin İnsan Kaynakları Bölümlerinde; uygulamayı gerektiren stajlarını da gerek yörede bulunan gerekse ülke genelinde bulunan sektörlerde yapabilirler.

İnsan Kaynakları Programına Geçiş Yapabilecek Ortaöğretim Bölümleri :

İnsan Kaynakları Programına, A grubu (Ticaret Lisesi Fen), bankacılık, bilgisayarlı muhasebe, borsa hizmetleri, deniz ve liman işletme, dış ticaret, genel hizmetler (demiryolu), işletme, işletmecilik (demiryolu), muhasebe, sigortacılık, tesis işletmeciliği, ticaret  bölümlerini ve ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemlerde bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları  ise üniversite sınavında almış oldukları ÖSS EA-1 puanına göre yerleştirilir.

İnsan Kaynakları Programından Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler:

İnsan Kaynakları Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin

  • İktisat
  • İşletme

Bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

İnsan Kaynakları Programından Mezun Olanların Yapacakları İşler Ve İş Olanakları:

İnsan Kaynakları Önlisans Programı mezunları,

  • Devlet Planlama Teşkilatı,
  • Devlet İstatistik Enstitüsü,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Öncelikli olarak tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında olmak üzere orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi