1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Grafik Tasarımı iletişim yanı güçlü, pek çok alanın bilgisini gerektiren bir bölümdür. Amacı bu kapsamda alan bilgilerini ve disiplinini kavrayabilen, dış dünyayı gözlemleyip yorumlayabilen, yeniçağın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, iletiler ve iletiler arası ilişkileri gözlemleyip çözebilen, estetik kaygılar ile özgün yapılar üretebilen, bilgi ve iletişime dair yüksek bilince sahip grafik tasarımcılar yetiştirmektir.

Ders programı “İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi” (İKMEP) kapsamında düzenlenerek 2010-2011 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan bölüm, meslek yüksekokulları arasında proje uyumunu sağlayan ilk bölümdür. Bu program, proje kapsamında ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Eğitim ve öğretimin yürütülmesinde öğrencilerin yaratıcı ve özgün karakterlerinin güçlendirilmesi, mezun olduklarında ise talep edilecek işgücünün yetkinliğine sahip olmaları gözetilir.

Bölüm mezunu öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Grafik tasarım meslek alanı reklam sektörünün yanı sıra tanıtım ve iletişim sektörüne de hizmet vermektedir. Mezun öğrenciler için istihdam alanı iletişim ve tanıtım ile ilişkili olan geniş bir yelpaze oluşturur. Matbaalar, reklam ajansları, televizyon veya dergi gibi yayın kurumları, tanıtım ofisleri ya da kamu/özel kuruluşların pazarlama bölümlerinde yardımcı grafiker veya sanat danışmanı olarak çalışabilirler.

Grafik Tasarımı