Doç. Dr. M.Fatih KILIÇASLAN   Başkan    
 Öğr. Gör. Faik OKAY   Üye    
 Öğr. Gör. Ebubebir DOĞAN   Üye    
 Öğr. Gör. Ahmet KÖBELOĞLU   Üye    
Öğr. Gör. Bülent ÖZBEK  Üye