Dr. Öğr. Üye. Muhammed SALMAN   Başkan    
Dr. Özgür Öngöre  Üye    
Öğr. Gör. Asiye Özbek Yazıcıoğlu  Üye    
Öğr. Gör. Umut Karakaş   Üye    
Öğr. Gör. Çağlar Erdoğan   Üye