Doç. Dr. M.Fatih KILIÇASLAN   Başkan    
Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL   Üye    
Öğr. Gör. Faik OKAY   Üye    
Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN   Üye    
Öğr. Gör. Dr. Serbun Ufuk DEĞER  Üye    
Öğr. Gör. Ahmet KÖBELOĞLU  Üye