Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol= İyi Yönetim

  • İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
  • İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Analizler


Faaliyet Raporları


2017 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporuna buradan ulaşabşilirsiniz.

Hizmet Standartları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
 1Evrak Kayıt İşlemleri

1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi.
2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması.
3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek
4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek.
5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

10 GÜN 
 2 Öğrenci Belgesi VermekÖğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge. 5 DAKİKA
 3 Transkript Belgesi VermekNot Döküm Belgesi. 5 DAKİKA
 4 Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek Mezun Öğrencilere verilir. 1 AY
 5 Ders Programı Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak. 2 HAFTA
 6 Kütüphane İlişik Kesme Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi. 5 DAKİKA
 7 Personel İşleri Akademik ve İdari personelin izin talepleri. 1 GÜN
 8 Personel İşleriAkademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri.1 AY
 9 Personel İşleri Ders Görevlendirmeleri. 2 AY
 10  Personel İşleri Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri. 1 AY
 11 Kütüphane Ödünç kitap verme Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi. 10 İŞ GÜNÜ
 12 Staj İşlemleri KASTAMONU MYO’ DA Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir. 30 İŞ GÜNÜ
 13 Mali İşler Yolluk Ödemeleri 1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi.
2-Uçak Bileti.
3-Konaklama Faturası.
4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.

 5 GÜN
 14 Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması 1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak.
2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek.
3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.
 10 GÜN
 15 Mali İşler Ekders Ödemeleri 1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik.
2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak.
3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.
1 AY
 16 Mali İşler Maaş Ödemeleri 1-Personelin Terfilerini girmek.
2-Sendika Bilgilerini girmek.
3-İcra bilgilerini girmek.
4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi.
5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek.
6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak.
7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak.
8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi.
9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi.
10-SGK HİTAP Programını güncellemek.
 5 GÜN
 17 Mali İşler Satınalma İşlemleri1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması.
2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak.
3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak.
4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek.
5-Muayene Komisyonuna Sunmak.
6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek.
7-Teklif mektuplarını kabul etmek.
8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.
 
 15 GÜN
 18 Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak 1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…)
2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.
 15 GÜN
 19 Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri 1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması.
2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi.
3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi.
4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması.
5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi.
6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak.
7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması.
8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak.
9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.
 15 GÜN

Komisyon Raporu


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.